اگر شما فقط بازدید کننده سایت آی ریموت هستید٬تنها اطلاعات مرتبط با صفحه بازدید شده توسط سرویس دهنده جمع‌آوری خواهد شد . اگر شما در آی ریموت ثبت نام می کنید اطلاعات تماس شما درخواست میگردد.

وقتی شما درخواست کارشناس مینماید اطلاعات  تماس وشخصی دیگری که نشانگر حضور شما در آن محل است درخواست می شود. اطلاعات شخصی شما(اطلاعات تماس) در انجام امور مربوط به شخص شما مورد استفاده قرار می گیرند و در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرمرتبط قرار نخواهد گرفت.

خصوصا اطلاعات نام، آدرس، شماره تماس و ایمیل شما در سایت نمایش داده نخواهد شد و صرفا برای تماس با شما از طرف آی ریموت در اختیار کارشناسان فنی مورد نیاز شما قرار خواهد گرفت.

در هر بار بازدید شما از سایت آی ریموت ٬ اطلاعاتی از سوی مرورگر شما به سرویس دهنده ارسال می‌شود. بسیاری از سرویس دهندگان قسمتی از این گزارشات را که می‌توانند در ارزیابی صفحات محبوب ٬ ياتشخيص اینکه چه سایتی با آنها ارتباط دارد و اینکه از چه نوع جستجوگر اینترنتی استفاده شده را نگهداری می‌کنند. این گزارشات در ساختن صفحات اطلاعات‌دهی آماری استفاده می‌شوند. گزارشات خام هرگز علنی نخواهند شد.

اين گزارشات ممکن است توسط مدیریت در جهت حل مشکلات تکنیکی و یا ردیابی رفتارهای ناخواسته و مشکل‌آفرین شبکه‌ای که وب‌گاه را دچار مشکل ‌سازند مورد استفاده قرارگیرند. آی‌پی آدرسهای استخراج شدهٔ کاربران از این گزارشات بطور متناوب برای ارتباط دادن کاربران و آدرسهای ثبت شده در ویرایشات برای بررسی سوء‌استفاده‌ها، شامل کاربران خرابکاری که قصد نفوذ به سیستم های سرویس دهند یا گمراه سازی هویت مجازی یا تخریبگری و… مورد استفاده می‌شوند.

کارفرمایان ملزم به ارائه اطلاعات تماس شخصی صحیح میباشند . کارفمایانی که مبادرت به ارائه اطلاعات نادرست بنمایند از ارائه خدمت رسانی و پگیری تقاضا در آی ریموت محروم خواهند شد.

کارشناسان و کارفرمایان نباید اطلاعات خصوصی خود را به یکدیگر دهند و شخصا موظف به رعایت آن میباشند.